“ครม.” ไฟเขียวนำเข้ากากถั่วเหลือง-ข้าวโพด หนุนผลิตอาหารสัตว์

“ครม.” ไฟเขียวนำเข้ากากถั่วเหลือง-ข้าวโพด หนุนผลิตอาหารสัตว์ จากประกาศเดิมสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้ โดยอนุมัตินำเข้าแบบปีต่อปี จากเดิมนำเข้ารอบละ 3 ปี


นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลือง ตามเงื่อนไขเดิมที่เคยบังคับใช้มาก่อนหน้านี้ทุกประการ เพียงแต่ในครั้งนี้เป็นการอนุมัตินำเข้าแบบปีต่อปี ต่างจากเดิมที่จะอนุญาตให้นำเข้ารอบละ 3 ปี

ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมา ไทยต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีละ 3 ล้านตัน, นำเข้ากากถั่วเหลือง ปีละ 2.2 ล้านตัน และนำเข้าปลาป่น ปีละ 3 แสนตัน

อย่างไรก็ดี การนำเข้าจะต้องรักษาสมดุล และดูแลผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศควบคู่กันไปด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกากถั่วเหลือง จะต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในประเทศควบคู่กันไปด้วย ตามราคาที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนด

“รัฐบาลเข้าใจว่าจะต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ แต่ก็ต้องการสร้างหลักประกันให้แก่เกษตรให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้นำเข้าสัญญาจะรับซื้อผลผลิตในประเทศ ในราคาที่เป็นธรรมด้วย” โฆษกรัฐบาล ระบุ

อนึ่งประกาศนำเข้ากากถั่วเหลืองปี 2564-2566 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 31 ธ.ค.66 นี้

Back to top button