ขึ้นฟรี! ทางด่วน 5 สายช่วงปีใหม่ เริ่ม 28 ธ.ค.66-3 ม.ค.67

กทพ. ยกเว้นค่าทางพิเศษ 5 สาย “บูรพาวิถี-กาจญาภิเษก” ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 66 – 1 ม.ค. 66 ส่วนทางพิเศษ “เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา” ยกเว้นตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 66 – 1 ม.ค. 66 เวลา 00:01 น.-24:00 น. เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชน


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00:01 น. จนถึงวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24:00 น. รวม 7 วัน

โดยร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 00:01 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 24:00 น. รวม 2 วัน

นอกจากนี้ ยังขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1 (บางนา) โดยให้ส่วนลด จำนวน 25 บาท ต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ โปรดชะลอความเร็วเมื่อผ่านด่านฯ ที่ยกเว้นค่าผ่านทาง ส่วนทางพิเศษฉลองรัชไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงเวลาดังกล่าว

Back to top button