“ฐากร” ลาออก “เลขาฯไทยสร้างไทย” รับผิดชอบ ปม 3 สส.โหวตสวนมติพรรค

"ฐากร ตัณฑสิทธิ์" ลาออก "เลขาฯไทยสร้างไทย" แสดงความรับผิดชอบ ปม 3 สส. โหวตสวนมติพรรค เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 1


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี สส. พรรคไทยสร้างไทย จำนวน 3 คน ลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม ซึ่งถือเป็นการขัดกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ล่าสุด นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ ผู้อำนวยการพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส. บัญชีรายชื่อ ได้ขอลาออก จากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย โดยขั้นตอนนายฐากร ได้ยื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ และพรรคได้ลงเลขที่รับเอกสารไว้แล้ววันนี้ (6 ม.ค.67)

พร้อมกับชี้แจงว่าในฐานะเลขาธิการพรรค สส. ก่อนการลงคะแนน ได้เชิญ สส. ทั้ง 5 คน หารือก่อนการโหวตที่ห้องกรรมาธิการฯ ที่อาคารรัฐสภา เพื่อกำชับ สส. ของพรรคทุกคนให้ลงตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านคือ ลงคะแนนไม่รับร่าง พ.ร.บ. งบฯปี 2567″ ถึง 3 ครั้ง

แต่ปรากฏว่า สส. พรรคไทยสร้างไทย 3 คน ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฏหมายดังกล่าว ซึ่งเห็นว่าเป็นการขัดกับมติพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกตำแหน่งเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้เอกสารลาออกของนายฐากรลงเลขรับหนังสือพรรคไทยสร้างไทย เลขที่ ล.003/2567 วันที่ 6 มกราคม 2567  เวลา 11:30 น.

ขณะที่ “นายชัชวาล แพทย์ยาไทย” สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย ในฐานะ กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้ทำหนังสือ ถึงประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยระบุว่า

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้มีมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อมีการลงมติปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทยมีการไม่ปฏิบัติตามมติของวิปค้าน

จากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขาดศักยภาพในการทำหน้าที่ของข้าพเจ้า ที่ไม่สามารถควบคุมเสียงได้ ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัดส่วนของพรรคไทยสร้างไทย ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Back to top button