จับตา OTO เสี่ยงร่วงหนัก! หลัง “วาว แฟคเตอร์” เบี้ยวหนี้ 100 ล้านบาท

จับตา OTO เสี่ยงร่วงหนัก! หลัง “วาว แฟคเตอร์” เบี้ยวเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยวงเงิน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ม.ค.67


บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติให้วงเงินกู้ยืมแก่ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (WOW) จำนวน 100 ล้านบาท ระยะเวลาการให้กู้ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยมีกำหนดคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 25 มกราคม 2567

โดย WOW ได้ทำหนังสือลงวันที่ 24 มกราคม 2567 มายังบริษัท เพื่อแจ้งการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่บริษัท ในวันที่25 มกราคม 2567 พร้อมทั้งขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ออกไปอีก 6 เดือน ในการนี้ บริษัทจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากทราบผลการพิจารณาแล้ว บริษัทจะเผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป

ด้านราคาหุ้น OTO ปิดวานนี้(26 ม.ค.67) อยู่ที่ระดับ 1.01 บาท บวก 0.19 บาท หรือ 23.17% ราคาสูงสุด 1.04 บาท ราคาต่ำสุด 0.82 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 269.50 ล้านบาท

Back to top button