จบมาตรการลดภาษี “เบนซิน” 31 ม.ค.นี้! ก.พลังงานยันไร้กระทบปชช.

กระทรวงพลังงาน ยันจบมาตรการลดภาษี “ราคาเบนซิน” 31 ม.ค.นี้ จะใช้กลไกของกองทุนฯ น้ำมันเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว


นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซิน ประกอบกับกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกประเภท ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.66 เป็นต้นมา โดยมาตรการดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ม.ค.67 นี้

ทั้งนี้กระทรวงพลังงาน ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ทั้งการบริหารจัดการเรื่องราคา โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) และการบริหารจัดการเรื่องปริมาณการจัดหาและการจำหน่าย ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่าแม้สิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว จะยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

สำหรับมาตรการช่วยกลุ่มเบนซินที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค.นี้ เป็นไปตามมติ ครม.ที่กระทรวงพลังงานเสนอ ในการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ำมันเบนซินในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา โดยหลังจากสิ้นสุดมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้ กระทรวงพลังงานจะใช้กลไกของกองทุนฯ น้ำมันเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมัน ตรวจสอบให้มีน้ำมันพร้อมจำหน่ายเต็มที่

Back to top button