PROEN คว้าโปรเจกต์ “ซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” มูลค่า 22 ลบ.

PROEN พร้อมด้วย “โปรเอ็น เทเลบิซ” คว้าโปรเจกต์ “ซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” จาก สตม. มูลค่ากว่า 22 ลบ. ดันธุรกิจโตต่อเนื่อง


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท โปรเอ็น เทเลบิซ จำกัด ดำเนินกิจการค้าร่วม ที่ล่าสุดได้คว้าโครงการ “ซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” จากกองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 21,570,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยมีกำหนดส่งมอบให้กับผู้ซื้อภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ส่งผลให้ธุรกิจมีผลงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทุกท่าน

Back to top button