J ต้นทุนค่าเช่า-ค่าใช้จ่ายบริหารพุ่ง กดกำไรปี 66 หด 5% เหลือ 192 ล้านบาท

J รายงานงบประจำปี 66 มีกำไรสุทธิ 192 ล้านบาท ลดลง 5% จากปีก่อนมีกำไร 202 ล้านบาท เซ่นต้นทุนค่าเช่าและต้นทุนขายเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้น


บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 66 มีกำไรสุทธิลดลง ดังนี้

สำหรับ J รายงานผลประกอบการปี 66 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 192.60 ล้านบาท ลดลง 4.81% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 202.34  ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าและต้นทุนขายอยู่ที่ 214.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า

อีกทั้ง บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายอยู่ที่ 91.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6% และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 136.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.7% ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและกระจายสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขยายทีมการตลาดซึ่งเติบโตขึ้นตามจำนวนคอมมูนิตี้มอลล์ ควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้น การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองหนี้สูญ ซึ่งเป็นรายการเพียงครั้งเดียว (One time item) ในปีที่ผ่านมา

Back to top button