BCPG ลงนามความร่วมมือ “TCCS” โครงการรถเช่าพร้อมรับคาร์บอนเครดิต

BCPG ร่วมมือ “ทีซีคาร์” ลงนามโครงการ “รถเช่า คาร์บอนต่ำ” หวังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหนุนสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและ นายคาซูชิ ทากามูโระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทรถเช่าในเครือ โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการรถเช่าพร้อมรับคาร์บอนเครดิต”

โดยให้บริการรถเช่าพร้อมคาร์บอนเครดิตเพื่อสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำคาร์บอนเครดิตของบีซีพีจีมาชดเชยการปล่อยคาร์บอนของรถเช่าฯ ในปริมาณที่เทียบเท่ากัน ภายใต้การรับรองขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยโครงการดังกล่าว เป็นความตั้งใจของบีซีพีจีและทีซีคาร์ที่ให้ความสำคัญกับสังคมคาร์บอนต่ำที่ทุกคนและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดการปล่อยคาร์บอนในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็มทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท

Back to top button