ปปง. สั่งยึดทรัพย์ “ชนินทร์” คดี STARK เพิ่ม 34 รายการ มูลค่า 2.5 พันล้าน

ปปง. สั่งอายัดทรัพย์ “ชนินทร์ เย็นสุดใจ” เพิ่ม 34 รายการ ปมคดีหุ้น STARK มูลค่ากว่า 2.5 พันล้านบาท เตรียมแจ้งผู้เสียหายยื่นคําร้องและหลักฐานความเสียหายภายใน 90 วัน


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (15 ก.พ. 67) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดี นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวกเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ซึ่งนายชนินทร์เป็นประธานกรรมการบริษัท มีพฤติการณ์ตกแต่งงบการเงิน เพื่อแสดงผลการดำเนินการที่ดีและสูงกว่าความเป็นจริง อีกทั้งต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. เคยดำเนินการอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว 16 รายการ มูลค่า 354 ล้านบาท (คำสั่ง ย.222/2566) ล่าสุด คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) จำนวน 34 รายการ ประกอบด้วย ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากมูลค่าประมาณ 2,541 ล้านบาท เป็นคำสั่งที่ ย. 32/2567

หลังจากนี้ (ปปง.) จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายใน 90 วัน ขณะนี้ ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายต่อไป

Back to top button