8 หุ้น “โรบอท เทรดดิ้ง” คึกวันนี้! SKY ซื้อขายสูงสุด 34%

เปิดรายชื่อ 8 หุ้น “โรบอท เทรดดิ้ง” คึกวันนี้! SKY นำทีมซื้อขายสูงสุด 34.06% มูลค่า 48.55 ล้านบาท รองลงมา PM มูลค่า 20.83 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.44%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 ก.พ.67) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยข้อมูลซื้อขายรายวันผ่าน Program Trading หรือ “โปรแกรมโรบอทเทรดดิ้ง” มีมูลค่าซื้อจำนวน 19,803.33 ล้านบาท และมูลค่าขายจำนวน 18,926.47 ล้านบาท เท่ากับซื้อสุทธิ 876.85 ล้านบาท

ขณะที่มูลค่าซื้อขายรายวันผ่าน Non Program Trading หรือ “การซื้อขายที่ไม่ใช่โปรแกรม” มีมูลค่าซื้อจำนวน 27,961.89 ล้านบาท และมูลค่าขายจำนวน 28,838.75 ล้านบาท เท่ากับขายสุทธิ 876.85 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อรวมมูลค่าซื้อขายรายวันผ่าน Program Trading และ Non Program Trading โดยรวมมูลค่าซื้อสุทธิ 47,765.22 ล้านบาท และรวมมูลค่าขายสุทธิ 47,765.22 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ฯวันนี้ (16 ก.พ.67) อยู่ที่ 43,564.47ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเมื่อนำคำสั่งซื้อขายผ่าน Program Trading วันนี้มาเทียบกับมูลค่าการซื้อขายทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯวันนี้อยู่ที่ 43,564.47 ล้านบาท จะพบว่ามีปริมาณการซื้อขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40.54% ของมูลค่าซื้อขายทั้งตลาดหุ้นไทยวันนี้

นอกจากนี้ ตลท.ยังรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ที่ใช้ Program Trading ซื้อขายสูงสุด 8 อันดับ โดยเรียงจากเปอร์เซ็นต์ (%) มูลค่า Program Trading เทียบกับมูลค่าการซื้อขายแบบ Auto Matching ได้แก่ SKY,PM,CCET,SMART,THANI,BE8,MCA และ NAT

Back to top button