PRAPAT ปรับทัพใหม่ ตั้ง “รุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์” นั่งซีอีโอ เพิ่มศักยภาพบริหารธุรกิจ

PRAPAT อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ตั้ง “วีระพงค์ ลือสกุล” นั่งรองประธานบริษัท และ “รุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์” นั่งแท่นซีอีโอ มีผลตั้งแต่ 16 ก.พ. 67 เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดสู่การเติบโตที่ยั่งยืน


บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2567 อนุมัติการปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรฉบับใหม่ ภายใต้การนำของนายสืบพงศ์ เกตุนุติ  ประธานบริษัท โดยมีมติแต่งตั้ง นายวีระพงค์ ลือสกุล จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท (Vice President) และมีมติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์ จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (CVT) กลุ่มบริษัทย่อย ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) คนใหม่  ของ PRAPAT มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

นายวีระพงค์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ โดยพร้อมมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดความสำเร็จของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้

ด้าน นางสาวรุ่งทิพย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาส โดยพร้อมสานต่อนโยบายการขับเคลื่อนองค์กร ตลอดจนการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ บริษัทก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button