MOSHI ยอดขายพุ่ง-ขยายสาขาหนุน ดันกำไรปี 66 โต 59% แตะ 402 ล้าน

MOSHI รายงานงบปี 66 มีกำไรสุทธิ 402 ล้านบาท โต 59% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 253.17 ล้านบาท รับรายได้ค้าปลีก-ค้าส่งจากสาขาเดิมหนุน และเปิดตัวสินค้า-สาขาใหม่เพิ่ม ประกอบกับคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ


บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MOSHI รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 66 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 66 มีกำไรสุทธิดังนี้

สำหรับปี 66 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 401.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 148.3 ล้านบาท หรือ 58.59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 253.17 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการเติบโตของรายได้จากร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง เนื่องจากอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายของสาขาเดิม (SSSG) และการเปิดสาขาใหม่ รวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่หมวดหมู่ของใช้และอุปกรณ์สาหรับสัตว์เลี้ยงและเปิดตัวแบรนด์ Garlic ที่เน้นขายสินค้าตกแต่งบ้านและไลฟ์สไลต์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนคอนเสิร์ต การขยายพื้นที่ร้านสาขาสาเพ็ง การฟื้นตัวของรายได้จากสาขาห้างแพลตตินั่มแฟชั่นมอลล์ และการเปิดสาขาใหม่ของร้าน ดิโอเค สเตชั่น

โดยรายได้รวมปี 66 มีจำนวน 2,529.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 639.1 ล้านบาท หรือ 33.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1,890.37 ล้านบาทโดยมีปัจจัยหลักมาจาก 1) การฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ ทำให้การเติบโตของสาขาเดิม (SSSG) อยู่ที่ 16.9% 2) การขยายสาขาค้าปลีกใหม่ถึง 24 สาขา และ 3) การขยายร้านค้าส่ง The Ok Station

ตลอดจนความสามารถในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตรากeไรสุทธิอยู่ที่ 15.8% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.4% ในปี 2565 โดยมีปัจจัยหลักสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากาไรที่ดีเพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหยวน (RMB) ร่วมกับความสามารถในการบริหารต้นทุนของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ

Back to top button