PLUS กำไรปี 66 แตะ 188 ล้าน แจกปันผล 0.12 บ. ขึ้น XD 12 มี.ค. นี้

PLUS รายงานงบปี 66 มีกำไรสุทธิแตะ 188 ล้านบาท หดตัว 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 208 ล้านบาท สาเหตุจากรายได้การขายลด ประกอบค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่ม เตรียมเงินปันผล 0.12 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มี.ค. 67 จ่าย 17 พ.ค. 67


บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 66 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 66 มีกำไรสุทธิดังนี้

บริษัทฯ รายงานกําไรสุทธิในปี 66 จำนวน 188.05 ล้านบาท ลดลง 19.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 207.63 ล้านบาท สาเหตุจากรายได้รวมอยู่ที่ 1,436.6 ล้านบาท ลดลง 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1,457.4 ล้านบาท

โดยรายได้จากการขาย อยู่ที่ 1,407.9 ล้านบาท ลดลง 20.3 ล้านบาท หรือ 1.4%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1,428.2 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากช่วงต้นปีที่ผ่านมายอดขายของทวีปอเมริกาไม่เป็นไปตามเป้าขายที่กําหนดไว้จากปัญหาการกระจายสินค้าและฤดูหนาวที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 สถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ยอดขายลูกค้าทวีปอเมริกากลับมาอย่างมีนัยยะ และสถานการณ์การขายสินค้าของบริษัทฯ ในทวีปอื่นๆ อย่างเช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง ก็มียอดขายเติบโตขึ้นและความสามารถในการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายตามแผนที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 66 อยู่ที่ 104.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7.9 ล้านบาท หรือ 8.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 97 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทฯ ได้ควบคุมการบริหารจัดการเครื่องจักร ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 เป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 12 มี.ค. 67 และกำหนดจ่ายวันที่ 17 พ.ค. 67

Back to top button