TTCL คว้างานก่อสร้าง “โรงกลั่นชีวภาพ” BCP มูลค่า 806 ล้านบาท

TTCL คว้างานก่อสร้าง “โรงกลั่นชีวภาพ” BCP โครงการ Sustainable Fuel Development Project มูลค่า 806 ล้าน ระยะเวลาโครงการประมาณ 16 เดือน


บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ Sustainable Fuel Development Project, (OSBL Utilities) ซึ่งเป็นโครงการโรงกลั่นชีวภาพในประเทศ ของบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP) มูลค่าโครงการ 806 ล้านบาท โดยขอบเขตของงานเป็นการออกแบบวิศวกรรม,จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ก่อสร้างและทดสอบการเดินเครื่อง ระยะเวลาโครงการประมาณ 16 เดือน

 

Back to top button