NL อวดกำไรปี 66 โต 126% แตะ 130 ล้าน ปันผล 0.12082 บาท ขึ้น XD 7 พ.ค.นี้

NL เปิดผลประกอบการปี 66 มีกำไรสุทธิ 129.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126% จากโครงการที่กำลังก่อสร้างมีอัตราความก้าวหน้าและมูลค่าของงานเติบโตกว่าปีก่อน เคาะปันผล 0.12082 บาท กำหนดขึ้น XD 7 พ.ค.นี้ แย้มตุนแบ็กล็อกเต็มมือ 2,415 ล้านบาท ดันผลงานปี 67 โตต่อเนื่อง


นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างครบวงจร (Main Contractor)  เปิดเผยความสำเร็จของผลประกอบการปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 129.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น 125.76 % รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 2,176.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 957.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.60% จากปี 2565 โดยสาเหตุหลัก มาจากโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างในปี 2566 มีอัตราความก้าวหน้าและมูลค่าของงานสูงกว่าปี 2565 อาทิ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร, โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัดณางค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงมีโครงการใหม่เพิ่มเติมในปลายปี 2566

ขณะที่ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างแบ่งตามประเภทโครงการ เติบโตในทุกกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มสถานพยาบาลสัดส่วนสูงถึง 78.76% ของรายได้ อาคารสำนักงานและพาณิชย์ 18.96% ส่วนที่เหลือเป็นอาคารพักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นๆ โดยมีความแข็งแกร่งในสัดส่วนรายได้จากงานภาครัฐ 58.04% รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น 24.65% และส่วนที่เหลือคือภาคเอกชน อีก 17.31%

นอกจากนี้ยังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ สอดคล้องกับรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามแผนงานการก่อสร้างของแต่ละโครงการ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 334.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.79 ล้านบาท จากปี 2565

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร (Main Contractor) ให้บริการตั้งแต่งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งสามารถให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างได้หลากหลายประเภท อีกทั้งยังมีจุดเด่นและความเชี่ยวชาญในการรับงานอาคารพิเศษที่มีความเฉพาะทางและซับซ้อนสูงทางวิศวกรรม อาทิ สถานพยาบาล ซึ่งสอดรับกับเมกะเทรนด์ด้านเฮลท์แคร์ ที่กำลังเติบโต โดยปัจจุบัน NL มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 2,415 ล้านบาท และอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งหลังจาก NL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 เพื่อสอดรับกับการขยายตัวทางธุรกิจของ NL และทิศทางการลงทุนของภาครัฐและเอกชนเดินหน้างานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน

พร้อมกันนี้ด้านบอร์ด มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.1528 บาท เป็นจำนวนเงิน 76.40 ล้านบาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.12082 บาท/หุ้น เป็นเงินจำนวน 60.41 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 19 มี.ค. 2567 และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พ.ค. 2567 นี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พ.ค. 2567

NL ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจก่อสร้างและงานติดตั้งระบบวิศวกรรมครบวงจรชั้นนำ สามารถรับงานได้หลากหลายประเภท ที่มาพร้อมกับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ และอัตรากำไรสุทธิที่ค่อนข้างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ รับผิดชอบทั้งต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม และชุมชน พร้อมขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรุกรับงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญอย่างเช่น งานอาคารพิเศษที่มีความเฉพาะทางและซับซ้อนสูงทางวิศวกรรม อาทิ สถานพยาบาล โดยการเติบโตของ NL จะสอดรับและคู่ขนานไปกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเมกะเทรนด์ด้านเฮลท์แคร์ พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 2567 เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายศรันย์ กล่าวทิ้งท้าย

Back to top button