ส่องตัวเลขเศรษฐกิจ-ความก้าวหน้าทางสังคมจีน ประจำปี 66

“ซินหัว” เปิดสถิติความก้าวหน้าที่มั่นคงในการเดินทางครั้งใหม่ สู่การสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่


สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า แม้เผชิญกับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่สลับซับซ้อนกว่าที่เคย กอปรกับภารกิจสำคัญในการปฏิรูป การพัฒนา และการรักษาเสถียรภาพในปี 66 แต่จีนยังสร้างความก้าวหน้าที่มั่นคงในการเดินทางครั้งใหม่สู่การสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกด้าน

สำนักข่าวซินหัวชวนติดตามข้อเท็จจริงและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ดังต่อไปนี้

1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบปีต่อปี แตะที่ 126.06 ล้านล้านหยวน (ราว 639 ล้านล้านบาท) ในปี 66 ขณะที่จีดีพีต่อหัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 89,358 หยวน (ราว 453,000 บาท)

2.อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิคิดเป็นร้อยละ 54.6 ของจีดีพี ขณะที่รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายส่งเสริมการเติบโตของจีดีพี 4.3 จุด

3.มีการสร้างงานในเขตเมือง 12.44 ล้านอัตรา เพิ่มขึ้น 380,000 อัตราจากปีก่อนหน้า ส่วนอัตราการว่างงานที่สำรวจในเขตเมืองอยู่ที่ร้อยละ 5.2

4.บรรดาตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่มีความเฟื่องฟู โดยผลผลิตรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 9.44 ล้านคัน และผลผลิตโซลาร์เซลล์ขยายตัวร้อยละ 54 จากปี 65

5.ผลผลิตธัญพืชมีจำนวนรวม 695.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนการผลิตเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ และสัตว์ปีกรวมอยู่ที่ 96.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบปีต่อปี

6.ผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละรายมีรายได้ทางธุรกิจหลักรายปีอย่างน้อย 20 ล้านหยวน (ราว 101 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบปีต่อปี

7.จีนผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบปีต่อปี นับถึงสิ้นปี 66

8.จีนมีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 5.57 หมื่นล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบปีต่อปี

9.ภาคบริการจัดส่งมีปริมาณการจัดส่งพัสดุเกิน 1.32 แสนล้านชิ้น ในปี 66 และกวาดรายได้สูงถึง 1.2 ล้านล้านหยวน (ราว 6.08 ล้านล้านบาท)

10.ยอดส่งออกและนำเข้าสินค้ารวมอยู่ที่ 41.76 ล้านล้านหยวน (ราว 211 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่การค้าภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สู่ระดับ 6.58 ล้านล้านหยวน (ราว 33.3 ล้านล้านบาท)

11.จำนวนบริษัทที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศรายใหม่ในแผ่นดินใหญ่ของจีน รวมอยู่ที่ 53,766 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.7 เมื่อเทียบปีต่อปี

12.รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงของจีนรวมอยู่ที่ 39,218 หยวน (ราว 195,600 บาท) ในปี 66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบปีต่อปีในแง่ตัวเงิน

13.การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 แตะที่ 3.33 ล้านล้านหยวน (ราว 16.61 ล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของจีดีพี

14.จีนดำเนินภารกิจปล่อยยานอวกาศ 66 ครั้ง

15.ชาวจีนท่องเที่ยวในประเทศ 4.89 พันล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.3

16.พื้นที่เพาะปลูกป่าเพิ่มใหม่ในประเทศมีขนาด 4 ล้านเฮกตาร์ (ราว 25 ล้านไร่) และมีอุทยานระดับชาติ 5 แห่ง เมื่อนับถึงสิ้นปี 66

17.การใช้พลังงานสะอาดคิดเป็นร้อยละ 26.4 ของการใช้พลังงานทั้งหมด เพิ่มขึ้น 0.4 จุดเมื่อเทียบปีต่อปี

(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ภายในเขตใหม่สยงอัน มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน วันที่ 23 พ.ย. 66)

Back to top button