PB แจกปันผล 1.14 บาท ขึ้น XD 13 พ.ค.นี้

PB มีมติประกาศจ่ายปันผล 1.14 บาทต่อหุ้น พร้อมขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค.นี้ และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 พ.ค.67


บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PB แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.67 ที่ผ่านมา มีมติประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.14 บาทต่อหุ้น พร้อมวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 13 พ.ค.67 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 พ.ค.67

Back to top button