SPALI แจงคดีเบรกสร้าง “ศุภาลัยลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง” อยู่ขั้นพิจารณาศาลปกครองสูงสุด

SPALI แจงข่าวคดีเบรกใบอนุญาตสร้างโครงการ "ศุภาลัยลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง" ชั่วคราว ย้ำปัจจุบันอยู่ขั้นพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และยังไม่มีคำสั่งใดๆ


บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI ชี้แจงตามที่มีข่าวว่า ศาลปกครองสูงสุดยืนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเบรกใบอนุญาตสร้าง “ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง” นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าปัจจุบันโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา – วงศ์สว่าง ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้อง และปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และยังไม่มีคำสั่งใดๆ

ทั้งนี้ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอรื้อถอนทาวเวอร์เครนออกจากพื้นที่ก่อสร้างตามคำร้องเลขที่ 88/2566 เนื่องจากขาดการใช้งาน และอาจเกิดอุบัติเหตุหรือก่อให้เกิดอันตรายกับพื้นที่ใกล้เคียง

โดยศาลได้มีคำสั่งว่า การดำเนินการรื้อถอนทาวเวอร์เครนจำนวน 5 ตัวออกจากพื้นที่พิพาทไม่เกี่ยวข้องกับอาคารโครงการ ดังนั้น เมื่อการรื้อถอนทาวเวอร์เครนไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาคาร บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ศาลไม่รับคำร้องพิจารณา โดยไม่ได้เป็นการชี้ขาดในผลคดี แต่อย่างใด

ส่วนทาวเวอร์เครนที่อยู่ในโครงการนั้น ปัจจุบันสำนักงานเขตบางซื่อได้มีคำสั่งให้รื้อถอน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างขนย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งข่าวที่ปรากฏอยู่นั้นมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการรื้อถอนทาวเวอร์เครนที่บริษัทฯ ขอไปเท่านั้น

Back to top button