KKPS มองบวก “ADVANC-TRUE” แข่งขันลด ดันค่าบริการเพิ่ม หนุนรายได้โตแกร่ง

KKPS ยังแนะซื้อ ADVANC-TRUE เชื่อการควบรวมกิจการส่งผลให้การแข่งขันลดน้อยลง ทำให้สามารถเพิ่มราคาสินค้าและบริการ ผลักดันรายได้โต


บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPS ระบุว่าในบทวิเคราะห์ว่า ธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะมีผลประกอบการที่ดีในไตรมาส 1/67 หลังได้รับแรงหนุนจากการควบรวมกิจการบริษัท โดยคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาส 1/67 จะโตขึ้น 4% เทียบกับปีก่อน จากอัตรา 1.80% เทียบกับปีก่อนในไตรมาส 4/66 และลดลง 0.90% จากปีก่อน ในไตรมาส 3/66

ทั้งนี้ อัตราเติบโต 4% จากปีก่อน นับว่าเป็นอัตราการเติบโตที่มากสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4/62 โดย KKPS เชื่อว่าการควบรวมกิจการส่งผลให้การแข่งขันระหว่างบริษัทลดน้อยลง ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Telco) สามารถเพิ่มราคาสินค้าและบริการ และเพิ่มรายได้ของบริษัทได้ จึงยังคงคำแนะนำซื้อทั้ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE

สำหรับ ADVANC แม้ว่าในไตรมาส 1/67 จะเป็นไตรมาสที่เห็นผลลัพธ์จากการควบรวมกิจการกับ 3BB ที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างเต็มไตรมาส (เทียบกับครึ่งไตรมาสในไตรมาส 4/66) KKPS คาดการณ์ว่ากำไรจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/67 จะอยู่ที่ 7,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน และ 3% จากไตรมาสก่อน

พร้อมคาดการณ์ว่ารายได้ของ ADVANC จะโตขึ้น 4% จากปีก่อน โดยโตขึ้นในอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2/60 และเพิ่มสูงขึ้นจากอัตรา 0.70% และ 1.80% จากปีก่อนในไตรมาส 3/66 และไตรมาส 4/66 ตามลำดับ

โดย KKPS สังเกตเห็นการแข่งขันในกลุ่มบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadbrand หรือ FBB) ที่ลดลง และคาดการณ์ว่ารายได้ในกลุ่มบริการดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้น (ทั้ง ADVANC และ 3BB)

ด้านค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาลในไตรมาส 4/66 (โดยคิดเป็น 3.90% ของรายได้ทั้งหมด) และส่งผลให้เกิดความกังวลในตลาดในขณะนั้น ซึ่ง KKPS มองว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวในไตรมาส 1/67 จะค่อยๆ ลดลงตามฤดูกาล และสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการตลาดต่อรายได้จะกลับมาเป็นปกติที่ระดับต่ำกว่า 3%

ส่วน TRUE มองว่าจะมีผลขาดทุนจากผลการดำเนินงานเช่นเดิม แต่มีสัดส่วนลดลงเหลือ 800 ล้านบาทในไตรมาส 1/67 จาก 1,116 ล้านบาทในไตรมาส 4/66 ซึ่งเป็นไปตามมุมมองของ KKPS ที่ระบุว่า ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของ TRUE ได้ผ่านจุดสูงสุดในไตรมาส 2/66 มาแล้ว (ขาดทุน 2,375 ล้านบาท) โดยมีสัดส่วนลดลงนับแต่นั้นมา

โดยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือการเติบโตทางรายได้และการลดค่าใช้จ่าย โดย KKPS คาดการณ์ว่ารายได้จากหน่วยโทรศัพท์มือถือของ TRUE จะโตขึ้น 4% จากปีก่อน เมื่อเทียบกับอัตรา 1.30% จากปีก่อนในไตรมาส 3/65 และลดลง 2.30% จากปีก่อนในไตรมาส 2/66

ขณะที่การด้อยค่าของสินทรัพย์หลักในไตรมาส 4/66 น่าจะลดค่าเสื่อมราคาลง และการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยหลังการควบรวมกิจการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ได้

ทั้งนี้ เนื่องจาก TRUE เดินหน้าปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง KKPS จึงไม่ตัดความเป็นไปได้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มเติมในปี 67 (รวมถึงไตรมาส 1/67) ซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อมุมมองของ KKPS เนื่องจากไม่ใช่เงินสด

Back to top button