“นิคม-ไอที” จ่อรับประโยชน์เต็ม! มาตรการ BOI เร่งกระตุ้นลงทุนไทย

โบรกคัด 3 หุ้น “ADVANC-TRUE-INSET” จ่อรับอานิสงส์ BOI ออกมาตรการกระตุ้นลงทุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ชี้ต้องมีการลงทุนจริง ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน รับสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับกำไร 50% เป็นเวลา 5 ปี


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 67 จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยต้องมีการลงทุนจริง ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ภายใน 12 เดือน รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ 50% เป็นเวลา 5 ปี โดยมองเป็นจิตวิทยาบวกต่อโอกาส และจะเห็นการลงทุนภาคเอกชนเร่งขึ้น

โดยเฉพาะในส่วนกิจการที่เข้าข่าย A1 อาทิ นิคม/เขต อุตสาหกรรมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ, กิจการ Data Center+Cloud Service, A2 อาทิ กิจการชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน, กิจการขนส่งสินค้าทางราง+เรือ, A3 อาทิ กิจการผลิต/ถนอม อาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือ ปนอาหาร, เครื่องยนต์สำหรับยานหาพนะ, กิจการนิคม/เขตอุตสาหกรรมเฉพะทาง และ A4 อาทิ กิจการผลิตเส้นใยรีไซเคิล, กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร, กิจการอบ-ชุบโลหะ

โดยหุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์ปัจจุบันสัดส่วนธุรกิจที่เข้าข่ายยังไม่ใช่ธุรกิจหลัก หรือส่วนใหญ่มูลค่าลงทุนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และบางส่วนมีการขอสิทธิ์ BOI ลักษณะอื่นแล้ว จึงให้น้ำหนักทางจิตวิทยา กลุ่มหลักที่มอง คือ ในส่วน ICT การลงทุน Data Center, Cloud ทั้ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE รวมถึง บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ที่มีโอกาสได้งานเพิ่มจากทั้งบริษัทในและนอกตลาดที่อาจลงทุน Data Center ที่เร่งขึ้นระยะสั้น นอกจากนี้ กลุ่มนิคมที่การลงทุน เอกชน และ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีแรงจูงใจขยายตัวมากขึ้น

Back to top button