JKN บวกต่อ 25% ปลดล็อกศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ-ตั้งบริษัทจัดทำแผนฯ

JKN บวกต่อ 25% ปลดล็อกศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ และจัดตั้งผู้ทำแผนให้ผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 เม.ย. 67) ราคาหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN  ณ เวลา 10:15 น. อยู่ที่ระดับ 0.79 บาท บวก 0.16 บาท หรือ 25.40% สูงสุดที่ระดับ 0.80 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.70 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 33.45 ล้านบาท

โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับ JKN เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ตามมาตรา 90 / 10 โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผนระหว่างดำเนินการเพื่อตั้งผู้ทำแผนให้ผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราว

ทั้งนี้ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทำแผนตามมาตรา 90/20 โดยมีค่าธรรมเนียมที่กฎหมายบังคับให้ต้องเสียและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดี

อนึ่งตามที่เมื่อวันที่ 8 พ.ย.66 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. ล้มละลาย) โดยเสนอให้บริษัทเป็นผู้ทำแผน ต่อมาในวันที่ 9 พ.ย.66 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทไว้พิจารณา โดยเมื่อวันที่ 5 มี.ค.67 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนพยานของผู้ร้องขอ และไต่สวนพยานของผู้คัดค้านแล้ว คดีเสร็จการไต่สวน และกำหนดนัดฟังคำสั่งในวันนี้ (23 เม.ย.67)

Back to top button