ครม. ไฟเขียวต่อฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว “อินเดีย-ไต้หวัน” อีก 6 เดือน

ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาฟรีวีซ่า นักท่องเที่ยวอินเดีย-ไต้หวันอีก 6 เดือน เริ่ม 11 พ.ค.-11 พ.ย.นี้ อยู่ไทยได้ไม่เกิน 30 วัน เพิ่มรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจและความสัมพันธ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 พ.ค. 67) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ขยายระยะเวลายกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวันเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.-11 พ.ย.67 จากเดิมที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 พ.ค.67 โดยสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน

ด้านนางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้รวมประมาณ 2,158 ล้านบาท แต่การอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวันที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และจะช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม โดยเฉพาะด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนที่เป็นรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย

Back to top button