SAV กำไรไตรมาส 1 โตนิวไฮ 2 เท่าตัว ลุ้นเจรจาสัปทานวิทยุการบิน “ลาว” หนุนธุรกิจแกร่ง

SAV สร้างสถิติกำไรโต 207.3% มาที่ 94.3 ล้านบาท รับปริมาณเที่ยวบินพุ่งสูงจากท่องเที่ยวบูม คาดรายได้จากเที่ยวบินในประเทศจะเติบโตแรง หลังจำนวนไฟลท์เพิ่มราว 2 เท่า ลุ้นเจรจาสัมปทานวิทยุการบินในสปป. ลาว หนุนธุรกิจโตแกร่ง


นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการบิน ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานการจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาเพียงรายเดียว เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2567 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 408.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากรายได้รวม 341.20 ล้านบาทไตรมาส 1 ปีที่แล้วและเติบโตขึ้น 4.30% จากรายได้รวม 391.30 ล้านบาทไตรมาส 4 ที่ผ่านมา และ SAV มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 94.30 ล้านบาท เติบโตขึ้น 207.30% จากกำไรสุทธิ 30.70 ล้านบาทไตรมาส 1 ปีที่แล้ว และเติบโตขึ้น 41.20% จากกำไรสุทธิ 66.80 ล้านบาทไตรมาส 4 ที่ผ่านมา

อีกทั้ง ในไตรมาสนี้รายได้รายไตรมาสและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทำสถิติสูงที่สุดหลังยุคโควิด-19 เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ด้านคือรายได้จากเที่ยวบินที่บินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา รายได้จากการลงจอดและบินขึ้นระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสการท่องเที่ยวอาเซียน เช่น ไทย เวียดนาม และปริมาณเที่ยวบินที่เข้ามาในประเทศกัมพูชาเติบโตถึง 34% จากไตรมาส 1 ของปีก่อน โดยปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดในไตรมาสนี้มีจำนวน 24,134 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 9.40% จากไตรมาส 1 ของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 3.40% จากจากไตรมาส 4 ของปีก่อน

โดยแบ่งรายได้การบริการออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight) จำนวน 256.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้หลักของ SAV เพิ่มขึ้น 12.70% จากไตรมาส 1 ปีก่อน 2.รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take-off: International) จำนวน 148.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.30% จากไตรมาส 1 ปีก่อน 3.รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงในประเทศ (Landing & Take-off: Domestic) จำนวน 3.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.10% จากไตรมาส 1 ปีก่อน

“ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปี 2567 SAV จะมีรายได้ที่เติบโตสูงและมั่นคง เนื่องจากปริมาณเที่ยวบินในอาเซียนฟื้นตัวได้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทั้งเที่ยวบินมาประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาปริมาณเที่ยวบินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้เราคาดว่ารายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงในประเทศ มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ

ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินไทยประเทศจะเพิ่มขึ้นประมาณ 200% เนื่องจากกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย จะเปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศกัมพูชา 8 เที่ยวบินต่อวัน (ระหว่างเมือง พนมเปญ เสียมเรียบ และสีหนุวิลล์) จากเดิมมีเที่ยวบินในประเทศ 3 ไฟลท์ต่อวัน นอกจากนี้กระแสการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนอย่างเวียดนามที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณเที่ยวบินผ่านกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2567 เสริมให้รายได้ของ SAV ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้อีกในระยะยาว” นายธีระชัย กล่าว

โดย SAV เป็น หนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการบิน ซึ่งมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดยมี Business Model ที่มีความมั่นคงสูง และ มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ มีรายได้จากสัมปทานด้านวิทยุการบิน รายเดียวในประเทศกัมพูชา ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด หรือ CATS และมีอายุสัมปทานยาวถึงปี 2594

ขณะที่ปัจจุบัน SAV อยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจสัมปทานวิทยุการบินในประเทศ สปป.ลาว เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพที่สามารถช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อีก จากจำนวนเที่ยวบินที่มีมากกว่าจำนวนเที่ยวบินในกัมพูชาคิดเป็น 2-3 เท่าตัว และมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกจากปริมาณเที่ยวบินที่บินผ่านลาว จึงมั่นใจว่าจะช่วยเสริมให้ SAV เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้อย่างมั่นคง

Back to top button