“อรรถพล” ส่งไม้ต่อ “ดร.คงกระพัน” กุมบังเหียน “ปตท.” มีผล 13 พ.ค.67

“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ส่งไม้ต่อ “ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง” นั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 13 พ.ค.67 เป็นต้นไป พร้อมหวังขับเคลื่อน ปตท. สู่ความยั่งยืน


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ส่งต่อภารกิจ CEO ให้กับ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

โดย ดร.คงกระพัน จะสานต่อการขับเคลื่อน ปตท. ให้เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ผ่านการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ สร้างเสถียรภาพทางพลังงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Back to top button