เปิด 20 อันดับหุ้นถูก “Cover-Short” สูงสุด ณ 13 พ.ค.67

ข้อมูลสิ้นสุด 13 พ.ค.67 TTB มีปริมาณชอร์ตคงค้างเหลือมากสุด 590 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.61% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ขณะที่ BTS มีมูลค่าการปิดสถานะชอร์ตด้วยการซื้อคืนสูงสุดจำนวน 112 ล้านบาท ส่วน EA ถูก Short Sales สูงสุดจำนวน 198 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) ณ วันที่ 13 พ.ค.67 พบว่ามีหลักทรัพย์ที่ยังคงสถานะการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน จำนวนทั้งหมด 420 หลักทรัพย์ โดยหุ้นที่คงสถานะขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนสูงสุด 5 อันดับแรก (รวมบัญชี NVDR) ประกอบด้วย

1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB จำนวน 590,230,200 หุ้น หรือคิดเป็น 0.61% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

2.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จำนวน 351,911,489 หุ้น หรือคิดเป็น 2.67% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

3.บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จำนวน 347,978,720 หุ้น หรือคิดเป็น 1.09% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

4.บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH จำนวน 259,651,100 หุ้น หรือคิดเป็น 2.17% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

5.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวน 226,028,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1.31% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ จาก 20 อันดับในตารางดังกล่าว พบ 5 หุ้นที่ถูก Cover Short สูงเกิน 10 ล้านหุ้น ได้แก่

1.TTB จำนวน 22,525,900 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 1.75 บาท คิดเป็นมูลค่า 39,420,325 บาท

2.BTS จำนวน 18,546,300 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 6.05 บาท คิดเป็นมูลค่า 112,205,115 บาท

3.SIRI จำนวน 16,528,700 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 1.66 บาท คิดเป็นมูลค่า 27,437,642 บาท

4.AWC จำนวน 12,399,000 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 4.26 บาท คิดเป็นมูลค่า 52,819,740 บาท

5.LH จำนวน 10,896,168 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 7.05 บาท คิดเป็นมูลค่า 76,817,984 บาท

ขณะเดียวกันพบ 4 อันดับถูก Short Sales เพิ่มขึ้นสูงเกิน 5 ล้านหุ้น ได้แก่

1.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จำนวน 8,015,700 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 8.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 65,728,740 บาท

2.บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จำนวน 7,650,300 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 26 บาท คิดเป็นมูลค่า 198,907,800 บาท

3.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO จำนวน 7,310,500 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 10.10 บาท คิดเป็นมูลค่า 73,836,050 บาท

4.บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จำนวน 6,687,600 หุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ระดับ 5.30 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,444,280 บาท

Back to top button