ปิดดีล! BAM-ออมสิน เซ็นตั้ง JV AMC ประเดิมทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท

BAM จับมือ แบงก์ออมสิน ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยธุรกิจ AMC ถือสัดส่วนฝั่งละ 50% ประเดิมทุนจดทะเบียนก้อนแรก 25 ล้านบาท


นายวีรเวช ศิริชาติไหย เลขานุการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน(JV) กับ ธนาคารออมสินหรือบริษัทในเครือของธนาคารออมสิน ซึ่งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ(JV AMC) ตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และ ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งจะมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท และหลังจากนี้จะเพิ่มทุนรวมเป็น 1,000 ล้านบาท

โดยในเบื้องต้น BAM จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ทั้งนี้แผนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งรายการดังกล่าวไม่เป็นราขการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่าที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

Back to top button