WEH ยื่นไฟลิ่งออก “หุ้นกู้” ชูดอกเบี้ย 6.75% จ่อขายสถาบัน-รายใหญ่ 11 ก.ค.นี้

WEH ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี กำหนดไถ่ถอนปี 69 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี พร้อมจ่ายทุก 3 เดือน เตรียมขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค.67 มุ่งนำเงินขยายกิจการและลงทุนโครงการใหม่


นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD ผู้สนับสนุนการยื่นไฟลิ่งให้ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่  โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่มีกำลังการผลิตติดตั้งมากเป็นอันดับ 1 ของไทยต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า WEH เตรียมขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดการณ์ว่าจะกำหนดวันจองซื้อ 11-12 และ 15 กรกฎาคม 2567 พร้อมกับคาดการณ์ออกขายหุ้นกู้ 16 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WEH กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อ ก.ล.ต. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของ WEH ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุนขยายกิจการในโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้ง เตรียมดำเนินการพัฒนาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพตามแผนการดำเนินงานรวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

โดยปัจจุบันบริษัทมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 717 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วทุกโครงการ ล่าสุดมีโครงการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกฟผ. 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิต 89.7 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในอีก 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตโครงการละ 89.7 เมกะวัตต์ ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากกกพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

พร้อมกันนี้บริษัทยังมีแผนงานพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการกับพันธมิตรท้องถิ่นใน 3 ประเทศ และได้เดินหน้าสำรวจตลาดแล้วในประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเวียดนาม รวมถึงศึกษาการพัฒนาโครงการในประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัทต้องเตรียมเงินทุนรองรับการขยายกิจการและสร้างการเติบโตของรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่จำนวน 15,000 ล้านบาท โดยมีความสามารถการทำกำไรอยู่ในระดับ 40-50% ทุกปี จากล่าสุดปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 11,384 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,779 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 52.42%

นายชัยพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม BYD กล่าวเสริมว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ WEH ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต.

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้ WEH มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

Back to top button