JMT เจอ “โรบอทเทรดดิ้ง” ซื้อขายหนักสุด 31%

เปิด 5 หุ้น “โรบอทเทรดดิ้ง” JMT นำทีมซื้อขายหนักสุด 31% มูลค่า 225 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (17 มิ.ย.67) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยข้อมูลซื้อขายรายวัน Program Trading หรือ “โปรแกรมโรบอทเทรดดิ้ง” มีมูลค่าซื้อจำนวน 17,922.60 ล้านบาท และมูลค่าขายจำนวน 18,934.60 เท่ากับขายสุทธิ 1,012.00 ล้านบาท

ขณะที่ มูลค่าซื้อขายรายวันผ่าน Non Program Trading หรือ “การซื้อขายที่ไม่ใช่โปรแกรม” มีมูลค่าซื้อจำนวน 23,727.98 ล้านบาท และมูลค่าขายจำนวน 22,715.98 ล้านบาท เท่ากับซื้อสุทธิ 1,012.00 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำคำสั่งซื้อขายผ่าน Program Trading วันนี้มาเทียบกับมูลค่าการซื้อขายทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯวันนี้ จะพบว่ามีปริมาณการซื้อขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 44.24%

นอกจากนี้ ตลท.ยังรายงานข้อมูลหลักทรัพย์ที่ใช้ Program Trading ซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ โดยเรียงจากเปอร์เซ็นต์ (%) มูลค่า Program Trading เทียบกับมูลค่าการซื้อขายแบบ Auto Matching ดังนี้ JMT, MASTER, JTS, NUSA และ HTECH

Back to top button