STI ส่งมอบงาน “คอนโดมิเนียมเซียล่า” ตามแผน


บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ระบุว่า บริษัทส่งมอบงาน โครงการคอนโดมิเนียมเซียล่า อาคารสูง 20 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ ติด MRT สายสีน้ำเงิน สถานีจรัญฯ 13 เพียง 0 เมตร ของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด โดยมี สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) เป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ออกแบบโครงสร้างของอาคาร ด้วยงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในทุกส่วนของการก่อสร้างโครงการนี้  นับว่าเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งโครงการ ที่เดินหน้าเป็นไปตามแผน

Back to top button