เช็กสิทธิ์! จองหุ้น OR ได้แล้ว 6 ก.พ.นี้!


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นักลงทุนรายย่อย ได้เข้าจองซื้อหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยซื้อผ่านธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย ล่าสุดผู้จองซื้อรายย่อย สามารถตรวจสอบผลการจองหุ้น OR ว่า ตัวเองจะได้รับการจัดสรรหุ้น OR จำนวนเท่าใด ผ่านทางเว็บไซต์ https://WWW.settrade.com/OR ในวันที่ 6 ก.พ.2564 ตั้งแต่เวลา 00:01 น.

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้หุ้น หรือได้หุ้นไม่ครบตามจำนวน ทางธนาคารจะโอนเงินคืน ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในการจอง ในวันที่ 17 ก.พ.2564 ขณะที่เช็คจะมีการสั่งจ่ายเป็นวันที่ 22 ก.พ.2564

สำหรับกรณีข้อมูลหุ้นจอง OR ไม่ถูกต้องอยากแก้ไขหรือโอนหุ้น สามารถตรวจสอบวิธีการทำรายการได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://settrade.com/OR-FAQ

ส่วนขั้นตอนการรับหุ้นจอง OR สำหรับผู้ที่มีพอร์ตหุ้นจะมีการโอนหุ้นเข้าตามบัญชีพอร์ตหุ้นของนักลงทุน ภายใน 1 วันทำการ  ก่อนวันเริ่มการซื้อขาย ส่วนบัญชี 600 (บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์) จะมีการจัดส่งหนังสือแจ้งผลฝากหุ้นทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันเริ่มซื้อขาย และผู้ที่จองเป็นใบหุ้น จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันจองซื้อวันสุดท้าย

ทั้งนี้ กรณีนักลงทุนจะขายหุ้นจอง OR  สามารถซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ได้ ตั้งแต่การซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากยังไม่มีบัญชี สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

Back to top button