“บลจ.บัวหลวง” เก็บหุ้น BCP รวมถือเฉียด 6%

“บลจ.บัวหลวง” เก็บหุ้น BCP อีก 1.1659% รวมถือ 5.7381%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP โดย บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.1659% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.7381% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button