CKP กำไรปี 63 ลดลง 47% เหลือ 404.71 ลบ. ยังแจกปันผล 0.035 บ.

CKP กำไรปี 63 ลดลง 47% เหลือ 404.71 ลบ. ยังแจกปันผล 0.035 บ.


บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในงวดดังกล่าวลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 43.7% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำสะสม ณ ต้นปี 2563 มีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำระหว่างปี 2563 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแล้ง และประกาศความพร้อมจ่ายอย่างระมัดระวังตลอดปี 2563 เพื่อรักษาระดับน้ำปลายปี 2563 ให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรก

ขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของ BIC ลดลงร้อยละ 7.3 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยในปี 2563 ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment ปรับลดลง

นอกจากนี้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.035 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 26 เม.ย. 2564 วันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 2564

Back to top button