TSR กำไรปี 63 โต 30% มาที่ 143 ลบ. รับรายได้ขายเพิ่ม เคาะปันผล 0.08 บ.XD 29 เม.ย. 64


บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโต เนื่องจากเครื่องกรองน้ำที่ขายเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทีมขายตรงเพื่อกระจายการขายครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัดมากขึ้นรวมกับการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวเนื่องอันได้แก่เครื่องทำน้ำแข็งเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ประกอบกับเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมที่ลดลง เว้นแต่ขาดทุนจากการด้อยค่าหรือ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ได้มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นจากผลของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และการบันทึกบัญชีด้อยค่าสำหรับเครื่องกรองน้ำที่ยึดคืนทันทีทำให้กำไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัทในปีนี้ เท่ากับ 0.261 บาทเทียบกับผลกำไรต่อหุ้นในปีก่อนที่เท่ากับ 0.199 บาท

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.63 เป็นเงินสด 0.08 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล วันที่ 29 เม.ย.64 และกำหนดจ่าย 20 พ.ค.64

Back to top button