SCI มั่นใจปี 64 ผลงานสดใส เดินหน้าประมูลงานใหม่ หนุน Backlog กว่าพันลบ.


นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563 นั้นปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า โดยธุรกิจในประเทศทั้งหมดนั้นปรับตัวดีขึ้น และมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นบวก แต่มีผลขาดทุนสุทธิเนื่องจากบริษัทฯ ต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ซึ่งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงทางบัญชีไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท ส่วนในปี 2564 คาดว่าผลการดำเนินงานจะดีต่อเนื่อง เนื่องจากมีการทยอยรับรู้งานในมือที่ตุนไว้ตั้งแต่ปีก่อนหน้า

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นมากจากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากธุรกิจในประเทศ โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน 26.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งขาดทุน 83.13 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากมาตรฐานทางบัญชีใหม่ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการพิจารณารายการที่มีความเสี่ยงอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบ รวมถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 183.97 ล้านบาท โดยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงทางบัญชีไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า ปี 2564 บริษัทฯ จะสามารถรักษาการเติบโตในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีงานในมือรอรับรู้รายได้ตุนไว้กว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในปีนี้ประมาณ 80%  ขณะเดียวกันบริษัทยังคงเดินหน้าประมูลงานโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมงานในมือเพิ่มขึ้นให้สามารถรับรู้ต่อไปได้ในระยะยาวซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง”

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) แบ่งเป็นงาน ตู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างสะพานรถไฟ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้ขยายธุรกิจงานรับเหมาในประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้มากขึ้น อีกทั้งยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับการเติบโต และพร้อมรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

Back to top button