IMH เทคโอเวอร์ “รพ.ประชาพัฒน์” รับรู้รายได้ทันที 312 ลบ. ส่งซิกทั้งปีโตกระโดด!


ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ “โรงพยาบาลประชาพัฒน์” ขนาดใหญ่ 100 เตียง มูลค่าการลงทุน 161 ล้านบาท และสามารถรับรู้รายได้จากการซื้อกิจการในครั้งนี้เข้ามาทันที จำนวน 312 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2564 ประมาณการณ์รายได้รวม เติบโตก้าวกระโดดแตะระดับ 650 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 247.75 ล้านบาท

โดยโรงพยาบาลประชาพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป- ผู้ป่วยตามโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม และมีศักยภาพระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ ซึ่งเน้นให้บริการผู้ป่วยพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยปี 2564 คาดว่า โรงพยาบาลประชาพัฒน์ จะมีอัตราการเติบโตแตะที่ระดับ 312 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสิทธิ์บัตรทองที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิในเขตราษฎร์บูรณะ รวมทั้งการปรับเพิ่มโควต้าผู้ป่วยประกันสังคม จากเดิม 8,500 คน เป็น 50,000 คน ดังนั้นหลังจาก IMH เข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯสามารถรับรรายได้เข้ามาทันที

“การเข้าทำรายการในครั้งนี้ของ IMH จะสร้างโอกาสการเติบโตทั้งรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จากการมีรายได้จากการรักษาพยาบาลที่มีความมั่นคงเข้ามา และยังเป็นการลดความผันผวนของรายได้จากผลกระทบ Seasonal Effect ที่อิงจากการรับรู้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะอยู่ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของทุกปี” ดร.สิทธิวัตน์ กล่าว

พร้อมทั้งนี้ ยังเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่บริษัทเน้นให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพอาชีวอนามัยและปัจจัยเสี่ยง ตามกฎหมายแรงงาน ไปสู่การบริหารโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งโรงพยาบาลประชาพัฒน์ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยตามโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันด้านการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ IMHโดยบริษัทฯวางแผนตั้งเป้าจะต่อยอดและขยายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องภายใต้ผแผนการศึกษาการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยตั้งเป้าที่จะมีเตียงเพื่อรองรับผู้ป่ายได้สูงถึง 1,000 เตียง ซึ่งจะทำให้เกิดการ synergy และทำให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกพื้นที่ทั้งใน พื้นที่เขตเมืองและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปิดประเทศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในอนาคต

“IMH มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีความพร้อมในการลงทุน โดยปัจจุบันมีเงินสดในมือ 200 ล้านบาท และการลงทุนซื้อกิจการโรงพยาบาลประชาพัฒน์ในครั้งนี้ ก็ใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในบางส่วน ซึ่งหลังจากการเข้าซื้อกิจการแล้วบริษัทยังรักษาระดับ D/E ratio อยู่ไม่เกิน 0.5 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน” ดร.สิทธิวัตน์ กล่าว

Back to top button