CIG เซ็น MOU “อู่กรุงเทพ” พัฒนาระบบปรับอากาศในเรือ หนุนธุรกิจโตยั่งยืน

CIG เซ็น MOU "อู่กรุงเทพ" พัฒนาระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ-เครื่องทำความเย็นในเรือกองทัพเรือ หนุนธุรกิจโตยั่งยืน


นายวราวุธ อรุโณทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบเครื่องทำความเย็น เพื่อให้มีมาตรฐานและความเหมาะสมในการใช้งานในเรือของกองทัพเรือ

โดยทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการต่อเรือและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ อันเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาการ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมชั้นสูง โดยมีจุดประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดองค์กรและประเทศ

สำหรับ CIG ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิตคอยล์เย็น คอยล์ร้อน คอยล์น้ำเย็น และมีธุรกิจอื่นซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนความเย็นทุกประเภท และทำธุรกิจ รวมทั้งระบบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทำการศึกษา-วิจัย-ค้นคว้า เพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ CIG ด้วย และ CIG มีบริษัทฯ ลูกที่ทำงานให้ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกหลายอย่าง

ส่วนบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ.2486 อยู่ในความควบคุมนโยบายของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยประกอบกิจการและให้บริการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ และกิจการที่เกี่ยวกับพาณิชยนาวีทุกประเภท รวมถึงการค้าเครื่องอาวุธ รวมทั้งระบบควบคุมการยิง เครื่องยุทโธปกรณ์ เครื่องยุทธภัณฑ์ เครื่องช่วยรบ เครื่องช่วยฝึก ฯลฯ รวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการสร้างและซ่อมเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้การที่ทั้งสองบริษัทฯ ได้ร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี เนื่องจาก บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นบริษัทที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เป็นรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม โดยลูกค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ลูกค้ากองทัพเรือ ลูกค้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและลูกค้าเอกชน ตอบโจทย์และตรงกับวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันในครั้งนี้ ซึ่งจะนำพาให้ CIG เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ด้วยประสบการณ์กว่า 36 ปี ที่ CIG ได้เป็นผู้ผลิตคอยล์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับระบบปรับอากาศและทำความเย็น ให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ด้วยความใส่ใจในการผลิตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้ขยายธุรกิจครอบคลุมไปถึงการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศและทำความเย็น พร้อมกับความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นและการเซ็น MOU กับอู่กรุงเทพในครั้งนี้จะช่วยให้ CIG มีความคล่องตัวในการลงทุน เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับ CIG มีความคล่องตัวในการลงทุนและต่อยอดธุรกิจเรายังมองเห็นศักยภาพของอู่กรุงเทพที่มีอีกมาก”  นายวราวุธ กล่าว

Back to top button