“อดิศักดิ์” ควักเงิน 499.60 ลบ. เคาะขวารัว “ซื้อ” JMART เข้าพอร์ตรวม 1.86%

“อดิศักดิ์” ควักเงิน 499.60 ลบ. เคาะขวารัว “ซื้อ” JMART เข้าพอร์ตรวม 1.86%


เมื่อช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ณ วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีชื่อทาง “นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เข้าทำรายการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่แปลกใจที่ราคาหุ้น JMART วิ่งคึกคักจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดการทำรายการของ “อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” ซื้อหุ้น JMART เข้าพอร์ต ตามวันดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564 ซื้อไปจำนวน 3.98 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 27.94 บาท มูลค่าการซื้อขาย 111.09 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 2 มี.ค.2564 ซื้อไปอีกจำนวน 3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 28.04 บาท มูลค่าการซื้อขาย 84.12 ล้านบาท ตามด้วยวันที่ 3 มี.ค.2564 ซื้อไปอีกจำนวน 4 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 29.02 บาท มูลค่าการซื้อขาย 116.08 ล้านบาท

ต่อเนื่องมาวันที่ 4 มี.ค.2564 ซื้อไปอีกจำนวน 3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 29.76 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขาย 89.28 ล้านบาท  และวันที่ 5 มี.ค.2564 ซื้อไปอีกมีสองรายการ รายการแรกจำนวน 3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 30.70 บาท มูลค่าการซื้อขาย 92.10 ล้านบาท รายการที่สองซื้ออีกจำนวน 2.24 แสนหุ้น ในราคาหุ้นละ 31 บาท มูลค่าการซื้อขาย 6.93 ล้านบาท

ผลสรุปสำหรับรายการซื้อสุทธิของ “อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” ทำภายใน 5 วันทำการระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ปรากฏว่าซื้อหุ้นไปทั้งหมดจำนวน 17.20 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 1.86%) โดยควักเงินไปทั้งสิ้น 499.60 ล้านบาท

 

Back to top button