คัดเน้นๆ 6 หุ้นบลูชิพ PEG ต่ำ โอกาสฟื้นตัวสูง-P/E น้อยกว่าตลาดฯ ราคามีลุ้นเด้งแรง!


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET50 ช่วงวันที่ 1 มี.ค.2564 – 16 มี.ค.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะดัชนีตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวอย่างผันผวน

โดย “ผู้สื่อข่าว” จึงได้ทำการได้รวบรวมบจ.ที่ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น โดยอิงจากอัตราส่วนทางการเงิน PEG Ratio มาประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุน โดย PEG คือการนำ P/E มาหารด้วยการเติบโตของกำไรสุทธิ เพื่อเปรียบเทียบกันว่าราคาหุ้นกับการเติบโตของบริษัท โดยค่า PEG ควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 0.9 หรือไม่ควรเกิน 1 เท่า เพราะหาก PEG เกิน 1 เท่า เท่ากับว่าหุ้นตัวนั้นมีค่า P/E Ratio สูงกว่าเติบโต (Growth) ของบริษัท

ทั้งนี้ PEG Ratio มีค่าเท่ากับ 1 เท่า หมายความว่าราคาหุ้นสะท้อนการเติบโตของกำไรต่อหุ้นได้เหมาะสม ถ้า PEG Ratio มากกว่า 1 เท่า มีความเป็นไปได้ว่าหุ้นมีราคาซื้อขายที่สูงเกินกว่ามูลค่าที่เหมาะสม (Overvalued stock) หรือตลาดโดยรวมคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในอนาคตของหุ้นตัวนั้นว่าน่าจะสูงกว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดคะเนไว้ในปัจจุบัน และถ้า PEG Ratio มีค่าน้อยกว่า 1 เท่า มีความเป็นไปได้ที่หุ้นตัวนั้นมีราคาซื้อขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น หรือตลาดโดยรวมไม่เชื่อว่าบริษัทจะมีอัตราการเติบโตของผลกำไรตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่ประมาณการไว้

โดยปกติหุ้น Undervalue มักจะมี PEG Ratio ที่ต่ำกว่า 1 เท่า เนื่องจากนักลงทุนมีความคาดหวังในผลกำไรของหุ้นนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดโดยรวมยังไม่ได้รับรู้ถึงศักยภาพการเติบโตของผลกำไรดังกล่าว สรุปแล้วหากหาหุ้นด้วยการใช้ PEG Ratio ค่าที่ออกมาควรมีค่าเท่ากับ 1 หรือน้อยกว่า 1 แต่ไม่ควรติดลบ (ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

นอกจากนี้ “ผู้สื่อข่าว” ได้นำราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) และอัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) มาประกอบด้วย โดยหุ้นที่ P/BV ต่ำแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่สะท้อนมูลค่าทางบัญชี เท่ากับว่าหุ้นเหล่านี้ ยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ ขณะที่คัดเลือกหุ้นที่ P/E ต่ำกว่า SET ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ 40.78 เท่า

โดยหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย TU , CPF , TMB , GPSC,  OR และBTS มีรายละเอียดดังตารางประกอบ

(คลิกที่ตารางเพื่อขยายขนาด)

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

 

 

 

 

 

Back to top button