สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STARK มูลค่าสูงสุด 111.44 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STARK
5 28,000,000 111,440 3.98
THANI 1 4,025,000 17,549 4.36
TPBI 1 1,689,100 11,317 6.7
J 2 2,500,000 6,750 2.7
S5013P2106C 1 5,000,000 4,825 0.96

Back to top button