“อดิศักดิ์” นำทีมกลุ่ม “สุขุมวิทยา” แปลงวอร์แรนต์ JMART เสริมฐานทุน

“อดิศักดิ์” นำทีมกลุ่ม “สุขุมวิทยา” แปลงวอร์แรนต์ JMART เสริมฐานทุน


แม่ทัพใหญ่กลุ่มเจมาร์ท “อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนเจมาร์ทเพิ่มเติม ด้วยการทุ่มแปลงสภาพวอร์แรนต์ เพื่อสร้างฐานเงินทุนให้กับบริษัทฯ และนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

โดยในรอบการแปลงสภาพวอร์แรนต์ครั้งล่าสุดที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ใช้เงินสำหรับการแปลงสภาพในครั้งนี้ กว่า 1,120 ล้านบาท รวมประเดิมแปลงสภาพ JMART-W3 ที่ราคาใช้สิทธิ 11 บาทต่อหุ้น และ JMART-W4 ที่ราคาใช้สิทธิ 15 บาทต่อหุ้น รวมทั้งหมดกว่า 84 ล้านหน่วย

ทั้งนี้ ในรอบการแปลงสภาพครั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นใหญ่ เจมาร์ท ได้นำเงินไปแปลงสภาพวอร์แรนต์ในบริษัทย่อย ทั้งหมด ได้แก่ JMT-W2 ซึ่งใช้เงินกว่า 1,219 ล้านบาท SINGER-W2 ใช้เงิน 378 ล้านบาท และ J-W1 ใช้เงิน 270 ล้านบาท ซึ่งรวมกันแล้วใช้เงินกว่า 1,860 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยความมั่นใจในผลประกอบการของบริษัทย่อย รวมถึงต้องการสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมั่นใจว่าบริษัทย่อยจะสามารถเติบโตขึ้นในอนาคต ทำ All Time High ต่อเนื่องในปีนี้ และปีต่อไป

ทั้งนี้ การแปลงสภาพวอร์แรนต์ ในครั้งนี้ทำให้บริษัทเจมาร์ท มีฐานเงินทุนที่เพิ่มขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินที่ภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest Bearing Debt to Equity) ลดลงเป็นต่ำกว่า 2 เท่า ในปลายปี 2564 นี้ ลดลงจาก 2.31 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ความเสี่ยงทางด้านการเงินลดลง มีเงินสดเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เจมาร์ท ยังนำเอาเงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพ ไปลงทุนแปลงสภาพวอร์แรนต์เพิ่มใน JMT ซึ่งจะทำให้ฐานทุนของ JMT เข้มแข็งมากขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง ซึ่งจะเสริมศักยภาพใน JMT เตรียมลุยซื้อหนี้ NPL และ NPA เข้ามาบริหารในปีนี้เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท สร้างกำไรเพิ่มให้กับการลงทุนของเจมาร์ท

สำหรับ SINGER ภายหลังจากที่เจมาร์ท แปลงสภาพวอร์แรนต์ ลงทุนเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้สำหรับการขยายพอร์ตสินเชื่อรถทำเงิน และสินเชื่อเช่าซื้อ ดันให้เข้าเป้าพอร์ตสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาทได้ และการแปลงสภาพใน J จะเสริมฐานทุนทำให้ มีกระแสเงินสด เพื่อการเปิดตัวอสังหาริมทรัพย์แห่งที่ 5 โครงการ The Jas Village คู้บอน ซึ่งจะสร้างกระแสรายได้ ให้ตามเป้าหมายได้ในอนาคต

 

Back to top button