โบรกฯ คาด PSL-INOX เสี่ยงติดเกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 26 เม.ย.

โบรกฯ คาด PSL-INOX เสี่ยงติดเกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 26 เม.ย.


บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) คาดว่า บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL และบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 22 เมษายน 2564 มีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 26 เมษายน 2564

Back to top button