TNP โชว์งบไตรมาส 1 กำไรกระฉูด 81% รับรายได้ขายพุ่ง

TNP โชว์งบไตรมาส 1 กำไรกระฉูด 81% มาที่ 57.02 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 31.56 ลบ. รับรายได้ขาย 751.90 ลบ. เพิ่มขึ้น 37.31% จากปีก่อน


บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 ดังนี้

โดยไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 751.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 204.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.31 การเพิ่มขึ้นของยอดขายส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนจากมาตรการของภาครัฐ โดยภาพรวมยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่งผลให้ยอดขายรวมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาจ านวน 4 สาขาและในไตรมาส 1/64 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพิ่ม 1 สาขา

Back to top button