“นนทบุรี” ติดเชื้อโควิด-19 อีก 165 ราย เหตุสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 วันที่ 10 พ.ค. 64 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มจำนวน 165 ราย เพศหญิง 89 ราย เพศชาย 76 ราย โดยเป็นต่างชาติ 16 ราย (พม่า 11 ราย, ลาว 4 ราย, เวียดนาม 1 ราย)

สำหรับสาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัวและตลาดสด โดยมีความสัมพันธ์ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน 164 ราย และคัดกรองก่อนผ่าตัด 1 ราย โดยมีอาการ 108 ราย (65.5%) และไม่มีอาการ 57 ราย (34.5%)

Back to top button