SIRI ไตรมาส 1 กำไรกระฉูด 5 เท่าตัว แตะ 384.06 ลบ.


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 29.8 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 17.9 ในไตรมาสที่ 1/256 จากการขายโครงการ รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

Back to top button