CWT โชว์ไตรมาส 1 กำไรโตเฉียด 3 เท่า รับรายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด

CWT โชว์ไตรมาส 1 กำไรโตเฉียด 3 เท่า มาที่ 55.49 ลบ. จากปีก่อนกำไร 13.94 ลบ. รับรายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด


บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดังกล่าวกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 490.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 36.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.05 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้การขายและบริการรวมจำนวน 454.09 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการฟอกหนังและรายได้จากการขายหนังผืนสำหรับเบาะรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผลิตรถตามรุ่นที่ได้รับ และมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.89 ล้านบาท บริษัทมีรายได้รวมสำหรับไตรมาส 1/2564 จำนวน 504.28 ล้านบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 461.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.87 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.29

รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1/2564 จำนวน 49.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 67.50 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17.51 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 25.94 เนื่องจากการจัดโครงสร้างใหม่สำหรับพนักงาน รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

Back to top button