IMH เนื้อหอม! กองทุนรุมจีบ ลุ้นไตรมาส 2 ผลงานนิวไฮ รับผลดีโควิดระบาด


ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH และประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มนักลงทุนประเภทสถาบัน 2-3 ราย ให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนในหุ้น IMH โดยให้เหตุผลในการเข้ามาลงทุนดังกล่าวว่า เห็นศักยภาพของ IMH ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์วิกฤตการระบาดโควิดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และประกอบกับ IMH มีฐานลูกค้า Active ในมือมากกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการให้บริการในและนอกสถานที่ ส่งผลให้ IMH สามารถให้บริการทางการแพทย์  เช่น การตรวจเชื้อโควิด และ ฉีดวัคซีนฯ กระจายสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วและ เป็นวงกว้าง กว่า โรงพยาบาลเชิงรับ

โดยธุรกิจของ IMH จะมีนิวไฮ ตั้งแต่ไตรมาส 2/64 นี้เป็นต้นไป หลังจากที่ IMH ได้มีการปรับกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรเชิงรุกตั้งแต่ต้นปี64 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจโรงพยาบาล และศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดธุรกิจโดยการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลประชาพัฒน์ รวมถึงการดึงศัลยแพทย์ตกแต่งมือหนึ่งทางด้านทรวงอก เข้ามาเสริมทัพ พร้อมทั้งมีการเซ็นสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ กับ บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (ABBOTT) เพื่อจำหน่ายชุดตรวจเชื้อโควิดแบบใหม่ “Antigen Swab”  ซึ่งแผนการปรับกลยุทธ์ของ IMH ดังกล่าว ทำให้กลุ่มนักลงทุนสถาบัน เล็งเห็นศักยภาพการเติบโต ที่จะสะท้อนเชิงบวกให้กับ IMH ในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้จะเห็นได้จากศักยภาพในการรองรับการให้บริการตรวจเชิงรุก สำหรับการตรวจ COVID-19 ที่สามารถให้บริการได้ถึง 3 แห่ง ได้แก่   โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ, โรงพยาบาลประชาพัฒน์ และ ศูนย์สุขภาพ IMH ASOKE  (ชั้น 4 รพ.ผิวหนังอโศก)

ในขณะเดียวกัน ในส่วนของโรงพยาบาล ประชาพัฒน์  ซึ่งมีศักยภาพระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ ที่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป – ผู้ป่วยตามโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยประกันสังคม ย่านพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้รองรับได้ถึง 100 เตียง

ทั้งนี้จากการแผนการต่อยอดธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทยอยเก็บเกี่ยวรายได้เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 2/64 เป็นต้นไป โดยจากการประเมินรายได้ใหม่ ซึ่งรวมรายได้จาก โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เข้ามาด้วย จะดันรายได้รวมของกลุ่ม IMH แตะระดับ 150 ล้านบาท ในไตรมาส 2/64 นี้ ทันที

อีกทั้งจาก Synergy  & Transform ดังกล่าวในข้างต้น ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้กลุ่มนักลงทุนสถาบันเห็นถึงความมุ่งมั่นทางธุรกิจเพื่อสามารถขยายอาณาจักรการให้บริการที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกพื้นที่ ทั้งในพื้นที่เขตเมืองและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปิดประเทศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ จึงตั้งเป้าอัตราการเติบโต ในปี 64 รายได้รวมจะมีเติบโตแบบก้าวกระโดด แตะระดับ 600  ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 247.75 ล้านบาท

Back to top button