MCS เซ็นงานผลิตใหม่ 3 โครงการ รวม 5.1 หมื่นตัน


บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS เปิดเผยว่า บริษัทเซ็นสัญญารับจ้างผลิตงานใหม่จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) เป็นงานของ Kajima corporation จำนวน 15,200 ตัน (รวมงานเพิ่มเติมแล้ว) ระยะเวลาผลิต มกราคม-ตุลาคม 2565

2) งานของ Shimizu corporation จำนวน 14,800 ตัน (รวมงานเพิ่มเติม) ระยะเวลาผลิต ธันวาคม 2564- กันยายน 2565

และ 3) งานของ Obayashi corporation จำนวน 21,600 ตัน (รวมงานเพิ่มเติมแล้ว) ระยะเวลาผลิต มีนาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีงานอีก 2-3 โครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา

Back to top button