TTW เซ็นจ้าง CK ปรับปรุงเครื่องจักรฯ – ส่งน้ำประปาบางเลน มูลค่ากว่า 330 ลบ.

TTW เซ็นจ้าง CK ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จำนวนเงิน 330.87 ล้านบาท


บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2021 อนุมัติให้บริษัทฯเข้าทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เป็นผู้ดำเนินการโครงการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาโรงผลิตน้ำประปาบางเลน

โดยออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบ รวมถึงงานเครื่องกลและระบบไฟฟ้า โดยมีมูลค่าตามสัญญาว่าจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน 330.87 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 540 วัน

Back to top button