จับตา TRC เด้ง! รับครม.ไฟเขียวฟื้น “เหมืองโปแตชชัยภูมิ” มูลค่า 6.38 หมื่นล้าน

จับตา TRC เด้ง! รับครม.ไฟเขียวฟื้นโครงการ “เหมืองโปแตชชัยภูมิ” มูลค่า 6.38 หมื่นล้าน ลุ้นหากโครงการรีเทิร์นจะมีบันทึกกลับรายการบัญชีจากการตั้งสำรองฯกว่า 2 พันล้าน เป็นกำไรทันที


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อยืนยันเรื่องแนวทางปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)

โดยที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้คลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติครม.วันที่ 24 พ.ย. 2558 พร้อมแจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องแนวทางปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่ง ครม.ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมการลงทุนโครงการทำเหมืองแร่โปแตช อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ วงเงิน 63,800 ล้านบาท ให้เป็นไปตามข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาล และแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการเพิ่มทุนใน “อาเซียนโปแตชชัยภูมิ” เพื่อเสนอครม.พิจารณาต่อไป

ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการเงิน เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก TRC มีสัดส่วนการถือหุ้นใน “อาเซียนโปแตชชัยภูมิ” ประมาณ 25.13% และมีรายงานว่า ล่าสุดมีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ 2 ราย โดย 1 รายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนอีก 1 ราย เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสนใจและพร้อมร่วมลงทุน จากข้อมูลดังกล่าว ถือว่ามีทิศทางสอดคล้องกับมติครม.เรื่องแนวทางปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท “อาเซียนโปแตชชัยภูมิ” ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ จากงบการเงินปี 61 ที่ผ่านมา TRC มีการตั้งสำรองฯจากการด้อยค่าเงินลงทุนโครงการเหมืองแร่โปแตชรวมมูลค่า 2,093.76 ล้านบาท จนทำให้ปี 61 มีผลขาดทุนสุทธิ ดังนั้นหากโครงการกลับมาดำเนินการอีกครั้ง จะได้บันทึกกลับรายการบัญชี จากการตั้งสำรองฯเป็นกำไรทันที พร้อมทั้งมีโอกาสรับงานด้านการก่อสร้างโครงการนี้ในลำดับถัดไป และสุดท้ายเมื่อดำเนินการเดินเครื่องผลิต TRC จะได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 25.13% ในระยะยาวต่อไป

Back to top button