สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 ธ.ค.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 26 ธ.ค.62


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PTT 2,245,100 99,345,675 20.19%
IVL 2,230,900 77,821,225 15.80%
CENTEL 241,500 5,905,750 11.10%
TOP-R 252,000 17,599,300 11.04%
BANPU-R 603,200 7,178,080 10.87%
CHG 1,024,400 2,663,440 10.54%
HMPRO 1,037,700 16,454,210 10.20%
GULF 567,600 93,528,700 10.00%
KBANK 404,800 60,835,650 9.77%
AAV 230,500 498,342 9.01%
PTTEP-R 198,800 24,850,000 8.90%
BBL 292,800 46,978,950 8.18%
BEAUTY 1,777,100 2,949,382 7.52%
CPF 407,500 11,308,125 7.30%
DTAC 215,300 11,676,550 7.07%
INTUCH 293,000 16,830,500 6.94%
ADVANC 115,300 24,785,000 6.84%
THAI 37,300 257,370 6.45%
BCPG 127,600 2,054,360 6.23%
BLA 26,400 547,630 6.18%
TRUE-R 2,078,200 9,684,412 5.77%
ADVANC-R 93,500 20,009,000 5.55%
KCE 1,706,800 40,997,050 5.49%
BH-R 45,700 6,630,750 5.42%
BGRIM-R 375,200 19,747,600 5.26%
IRPC 4,645,300 16,986,462 5.19%
TCAP-R 367,000 21,011,325 5.18%
UNIQ 38,900 278,135 5.07%
MTC 120,800 7,620,750 4.95%
PTTEP 110,600 13,825,000 4.95%
GULF-R 280,100 46,132,200 4.94%
BEM 1,885,700 20,554,130 4.93%
BTS 1,064,700 14,054,040 4.92%
AU 806,400 7,980,780 4.90%
JAS 919,800 4,599,000 4.82%
IRPC-R 4,313,100 15,740,256 4.81%
CHG-R 461,900 1,200,940 4.75%
TU 132,600 1,776,840 4.72%
EGCO-R 34,800 11,503,800 4.58%
TTW-R 92,000 1,251,200 4.47%
PTTGC-R 186,700 10,595,225 4.29%
TPIPP 335,700 1,404,718 4.25%
CK-R 134,400 2,551,920 4.22%
MTC-R 102,300 6,454,575 4.20%
AOT 633,600 47,327,000 4.18%
CPN 82,900 5,187,025 4.16%
BCP 18,600 502,200 4.14%
GLOBAL 64,700 1,039,090 4.13%
BCH-R 712,200 12,076,290 4.07%
TISCO 40,700 4,004,225 3.96%
RATCH-R 111,900 7,751,650 3.85%
LH 2,221,600 21,723,625 3.84%
BANPU 210,900 2,509,710 3.80%
CPALL 228,500 17,072,900 3.79%
COM7 110,000 2,858,750 3.71%
CBG 48,200 4,035,650 3.69%
HANA-R 108,300 3,694,450 3.66%
MINT 166,700 5,994,175 3.63%
PSL 42,200 314,950 3.48%
KKP-R 25,400 1,676,400 3.44%
TASCO 87,700 1,861,110 3.44%
ROBINS-R 262,300 16,721,625 3.43%
EA 58,000 2,505,600 3.37%
SCC 29,000 11,343,300 3.37%
PR9 40,000 316,000 3.29%
EPG-R 329,600 2,055,280 3.18%
TCAP 220,000 12,631,250 3.10%
BGRIM 220,000 11,562,800 3.09%
TMB 6,179,200 10,102,096 3.01%
SCB 150,200 17,855,850 2.84%
KKP 20,700 1,364,775 2.81%
KBANK-R 114,400 17,182,150 2.76%
SPALI-R 495,700 8,841,210 2.65%
TOA 80,000 3,125,000 2.65%
QH-R 3,097,300 7,873,680 2.56%
TPIPL 520,800 619,552 2.56%
AP-R 641,800 4,670,190 2.54%
LH-R 1,439,000 14,060,160 2.49%
SGP 163,100 1,583,300 2.45%
PTTGC 105,600 6,018,800 2.43%
GPSC-R 340,100 29,084,000 2.38%
BH 19,500 2,834,100 2.31%
KTB 79,300 1,300,520 2.22%
STEC-R 190,100 2,737,440 2.18%
BPP 39,800 705,980 2.17%
EGCO 16,100 5,300,100 2.12%
GPSC 291,800 24,980,450 2.05%
BJC-R 178,700 7,585,850 1.98%
TRUE 701,600 3,268,880 1.95%
SCB-R 94,700 11,223,450 1.79%
STEC 150,000 2,160,000 1.72%
SPRC 97,300 1,010,640 1.61%
WHA 971,600 3,786,060 1.58%
CK 49,300 935,350 1.55%
IVL-R 191,400 6,726,075 1.36%
SAWAD 23,000 1,550,750 1.35%
ORI 260,000 1,861,000 1.33%
QH 1,523,100 3,872,630 1.26%
TOP 28,500 1,989,175 1.25%
HANA 35,000 1,195,650 1.18%
COM7-R 33,400 860,175 1.13%
RATCH 29,300 2,023,725 1.01%
PSH 21,600 324,000 0.99%
SAWAD-R 16,600 1,122,875 0.98%
KTC 12,100 474,925 0.92%
DTAC-R 27,100 1,449,850 0.89%
GLOBAL-R 13,800 222,180 0.88%
ESSO 117,600 1,005,480 0.85%
CPN-R 14,600 912,500 0.73%
BJC 64,300 2,717,225 0.71%
TTW 14,700 199,920 0.71%
BEC 10,100 60,100 0.68%
PLANB 120,000 916,000 0.60%
AP 135,500 989,175 0.54%
DELTA 4,000 206,000 0.49%
EPG 50,000 315,000 0.48%
AOT-R 70,100 5,239,975 0.46%
JASIF 41,600 399,360 0.46%
ROBINS 34,200 2,217,500 0.45%
PTG 19,200 307,860 0.43%
DIF 30,400 495,520 0.32%
HMPRO-R 32,800 521,520 0.32%
RS 5,000 60,500 0.31%
BEM-R 110,800 1,207,720 0.29%
BCH 43,200 734,900 0.25%
JMT 17,000 350,300 0.25%
CBG-R 2,900 242,450 0.22%
GFPT-R 5,800 70,180 0.13%
PRM 10,000 68,000 0.13%
TMB-R 166,000 270,580 0.08%
ICHI 2,000 9,960 0.06%
SPALI 11,800 214,760 0.06%
INTUCH-R 1,000 57,250 0.02%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button